Ngày nước thế giới năm 2019

 

Ngày Nước thế giới (World Water Day) được tổ chức vào ngày 22/3 hằng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt.
Chủ đề của ngày Nước thế giới năm 2019 là “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau” (Water for all – Leaving no one behind) hướng đến tuyên truyền, vận động về khả năng tiếp cận với nước sạch của người dân nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững để mọi người đều được hưởng lợi: “Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, nước là quyền con người của bạn” (Whoever you are, wherever you are, water is your human right).
 
Các mục tiêu cụ thể của chủ đề Ngày Nước thế giới bao gồm: 
- Nước cho phụ nữ;
- Nước cho nơi làm việc, sản xuất;
- Nước cho nông thôn;
- Nước cho người tị nạn;
- Nước cho các bà mẹ;
- Nước cho trẻ em;
- Nước cho học sinh, sinh viên;
- Nước cho những người bản địa, thiểu số; 
- Nước cho người khuyết tật; 
- Nước cho cộng đồng của những người đồng tính;…

Việc tiếp cận nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng và điều này là rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của thế giới.

(Theo: mtcnx.com)