Nước thải bệnh viện phát sinh từ các khâu khác nhau trong quá trình khám chữa bệnh của bệnh viện như từ các phòng mổ, các phòng ph ...
Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt Trên cơ sở đặc tính nước thải sinh hoạt để xử lý nước thải nhằm đảm bảo yêu cầu cho phép trư ...
Tấm lắng lamen là vật liệu dùng được dùng để tăng khả năng lắng cặn của nước trong các công trình xử lý nước cấp, nước thải.
Sử dụng màng lọc sinh học MBR cho các bể sinh học hiếu khí thể động kết hợp với quy trình SBR sục khí và công nghệ dòng chảy gián ...
Bồn xử lý nước thải sinh hoạt bằng composite áp dụng quá trình xử lý nước thải với trọng tâm là phương pháp sinh học Việc áp dụng ...
Xử lý nước thải theo công nghệ MBBR - Moving bed biofilm reactor được phát triển tại Thụy Điển những năm cuối 1980. Hiện nay đang ...