Ngày Môi trường Thế giới là một sự kiện toàn cầu do Chương trình Liên Hợp Quốc (United Nations Environment Programme - UNEP) khởi xướng và được tổ chức vào ngày 5 tháng 6. Ngày Môi trường Thế giới là ngày của tất cả mọi người ở bất cứ đâu hành động vì môi trường để bảo vệ trái đất của chúng ta.

 

Chủ đề ngày Môi trường Thế giới năm nay là “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon - Nếu bạn không tái sử dụng thì hãy từ chối sử dụng (Beat plastic pollution - If you can’t reuse it, refuse it” là lời kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen hàng ngày để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên, động vật hoang dã và sức khỏe của chúng ta.

Rác thải nhựa là những cái bẫy chết chóc đối với sinh vật biển nhất là túi nilon, làm ảnh hưởng đến đất và cây trồng, phân hủy cực kỳ lâu và không hoàn toàn (chúng sẽ trở thành những mảnh vi nhựa được động vật tiêu thụ rồi sẽ theo chuỗi thức ăn và quay trở lại cơ thể của chúng ta), thậm chí, khi bị đốt, rác thải nhựa cũng thải ra các chất độc hại.

Theo ước tính, với tốc độ sử dụng nhựa như hiện nay, sẽ có thêm 33 tỉ tấn nhựa được sản xuất vào năm 2050 và một phần lớn trong số đó sẽ nằm trong các đại dương, nơi mà nó sẽ tồn tại trong nhiều thế kỷ. Với đặc tính bền vững trong tự nhiên, rác thải nhựa cùng với các chất gây ô nhiễm môi trường khác đã và đang tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội, sức khỏe con người và trở thành thách thức lớn đối với môi trường.

 

Không chỉ có Việt Nam, việc xử lý rác thải nhựa của các quốc gia khác cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, mới chỉ có khoảng 9% số rác thải này được tái chế, 12% lượng rác thải nhựa được đem thiêu hủy nhưng đây là một giải pháp gây nguy hại trực tiếp đến môi trường. Các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh tỉnh, nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ, Trái đất sẽ sớm ngập chìm trong rác thải nhựa. Vì vậy, cần đẩy mạnh việc thực hiện cuộc cách mạng tái chế nhựa, hạn chế việc vứt bỏ rác thải nhựa ra ngoài thiên nhiên, nhất là các đại dương cùng với việc thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông,…

(Theo: mtcnx.com)