Nghị Định số 19/2015/NĐCP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

 Văn bản thuộc thư mục:Tài Liệu

 Ngày thông qua: Ngày 14 tháng 02 năm 2015

Cơ quan ban hành: Chính Phủ

 

Người Ký: Thủ Tướng - Nguyễn Tấn Dũng 

Nội dung văn bản:

 Nghị định số 19/2015/NĐCP quy định chi tiết: Điểm đ Khoản 1 Điều 38; Khoản 5 Điều 61; Khoản 3 Điều 68; Khoản 7 Điều 70; Khoản 3 Điều 75; Khoản 5 Điều 104; Khoản 3 Điều 146; Khoản 2 Điều 151; Khoản 3 Điều 167 của Luật Bảo vệ môi trường, bao gồm:

 

 1. Cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

2. Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất.

3. Bảo vệ môi trường làng nghề.

4. Bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

5. Xác nhận hệ thống quản lý môi trường; bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường; xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

6. Ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường. 

 7. Cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

(Theo: mtcnx.com)