Luật xây dựng số 50/2014/QH13

 

Văn bản thuộc thư mục: Tài Liệu

 

Ngày thông qua: Luật xây dựng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/06/2014
Ngày hiệu lực: Luật xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/01/2015
Cơ quan ban hành: Quốc Hội khóa 13 

Người Ký: Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng 

 

Nội dung văn bảnLuật xây dựng số 50/2014/QH13 quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 

 

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

 

(Theo: mtcnx.com)