Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Văn bản thuộc thư mục: Tài Liệu

 

Ngày thông qua: Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2014.

Ngày hiệu lực: Luật xây dựng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

Cơ quan ban hành: Quốc Hội khóa 13 

Nguời KýChủ tịch Quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng 

Nội dung văn bảnLuật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

(Theo: mtcnx.com)