QCVN 26/2010/BTNMT

15/08/2016 10:07, lượt xem: 9041

  QCVN 26/2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn

Thư mụcTài Liệu

Phạm vi áp dụng QCVN 26/2010/BTNMT

Phạm vi điều chỉnh

QCVN 26/2010/BTNMT quy định giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc.

Tiếng ồn trong quy chuẩn này là tiếng ồn do hoạt động của con người tạo ra, không phân biệt loại nguồn gây ồn, vị trí phát sinh tiếng ồn.

Quy chuẩn này không áp dụng để đánh giá mức tiếng ồn bên trong các cơ sở sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ.

Đối tượng áp dụng

 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến các khu vực có con người sinh sống, hoạt

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: