Thông tư 27/2014/BTNMT

15/08/2016 04:39, lượt xem: 4167

 

 

Thông tư số 27/2014/ BTNMT quy định về việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Văn bản thuộc thư mục: Tài Liệu

 

 Ngày thông qua: Ngày 30 tháng 05 năm 2014

 

Người Ký: KT. Bộ Trưởng -Thứ trưởng - Nguyễn Thái Lan 

 

Nội dung văn bản

 

Thông tư 27/2014/BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất; mẫu đơn, mẫu giấy phép, nội dung đề án, nội dung báo cáo trong hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

 

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:


 

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: