Nghị định số 201/2013-QĐ chi tiết thi thành một số điều của luật tài nguyên nước

15/08/2016 03:44, lượt xem: 4081

 Nghị định 201/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật của luật tài nguyên nước

Văn bản thuộc thư mục: Tài Liệu

 

Ngày thông qua: Ngày 27 tháng 11 năm 2013

Cơ quan ban hành: Chính Phủ

 

Nguời Ký: TMCP Thủ Tướng - Nguyễn Tấn Dũng 

 

Nội dung văn bản

 

Nghị định số 201/2013 quy định việc lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; điều tra cơ bản tài nguyên nước; cấp phép về tài nguyên nước; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; tổ chức lưu vực sông và việc điều phối giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông.

 

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: