Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho Nhà máy Fecon

Dự án: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy Fecon

Địa điểm: Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

Quy mô: 25m3/ngđ

Nội dung công việc: Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp thiết bị, lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ

Công nghệ xử lý: SBR cải tiến

Chất lượng nước sau xử lý: QCVN 14:2008

Năm hoàn thành: 2019

Một số hình ảnh thực tế:

Thi công xây dựng

Hoàn thiện lắp đặt

Vận hành và chuyển giao