MTCNX được định hướng trở thành một tổ chức đi đầu trong lĩnh vực Công nghiệp môi trường, cung cấp các giải pháp môi trường tối ưu cho khách hàng bằng sự nỗ lực sáng tạo không ngừng trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng môi trường và hướng tới một nền công nghiệp xanh bền vững.

(Theo: mtcnx.com)