Hồ sơ Tư vấn môi trường cho doanh nghiệp hàng năm

 
 
 
Để doanh nghiệp nắm vững được toàn bộ những quy định pháp luật trong lĩnh vực môi trường cũng như là chủ động hơn trong kế hoạch quản lý môi trường. Công ty CP Môi trường Công nghiệp xanh thống kê các thủ tục môi trường cơ bản nhất phải thực hiện trước và sau khi đi vào hoạt động để cơ sở nắm rõ.
 
 
 
Văn bản pháp lý:
 
 Luật bảo vệ môi trường số 55/2015/QH14
 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP
 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP 
Thông tư 26/2015/TT-BTNMT
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT
 
* Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa hoạt động.
 
Trước khi xây dựng dự án, các doanh nghiệp tùy theo từng quy mô, ngành nghề cần phải lập một trong các hồ sơ môi trường như sau: 
1- Báo cáo đánh giá tác động môi trường; (hoặc) 
2- Kế hoạch bảo vệ môi trường;
 
* Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động
 
Với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa hoàn thiện hồ sơ môi trường trước khi xây dựng dự án, tùy theo từng cơ sở mà phải làm một trong các hồ sơ môi trường sau:
  
a) Đối với cơ sở chưa thực hiện hồ sơ môi trường ban đầu (Đánh giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường)
 
Với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 sẽ phải lập một trong các hồ sơ môi trường sau:
 
+ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết;
 
+ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
 
Với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động sau ngày 01/04/2015 sẽ phải lập một trong các hồ sơ môi trường sau:
 
1- Báo cáo đánh giá tác động môi trường; (hoặc) 
 
2- Kế hoạch bảo vệ môi trường;
 
b) Đối với cơ sở đã hoàn thành hồ sơ môi trường( Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường) tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế mà cần thiết hoặc không cần thiết thực hiện tiếp tục các hồ sơ sau:
 
1. Sổ chủ nguồn thải ( trên 600 kg chất thải nguy hại/năm)
 
2.Báo cáo quản lý chất thải nguy hại ( định kỳ hàng năm)
 
3. Lập báo cáo giám sát môi trường
 
4. Xin giấy phép khai thác nước (với cơ sở khai thác nước mặt và/hoặc nước ngầm)
 
5. Giấy phép xả thải
  

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP XANH

 

 

 

 

 

       Công ty CP môi trường Công nghiệp xanh là công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên tư vấn, thiết kế và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về môi trường hướng tới sự phát triển bền vững cho cộng đồng.
Lĩnh vực hoạt động chính: 
1. Tư vấn môi trường 
2. Thiết kế, thi công, xây lắp các công trình xử lý nước, khí, chất thải rắn 
3. Cung cấp dịch vụ vận hành công trình xử lý môi trường 
4. Sản phẩm khác: 
Thiết bị xử lý môi trường 
Hệ thống điện – tự động hóa 
Thiết bị cơ khí 

5. Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống BVMT 

 

 Thông tin liên hệ:

Website: mtcnx.com 
Email: mtcongnghiepxanh@gmail.com 
Hotline 1: 0982 865 379 
Hotline 2: 0914 343 645