Sử dụng màng lọc sinh học MBR cho các bể sinh học hiếu khí thể động kết hợp với quy trình SBR sục khí và công nghệ dòng chảy gián ...
Trái đất ngày càng nóng lên do sự phát tán khí thải – bụi trong ống khói lò hơi tại các khu công nghiệp, khu chế xuất,… vượt quá g ...
Phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt - Công nghệ đô thị hóa ngày càng cao cùng với sự phát triển công nghiệp ngày càng mạnh t ...
Bồn xử lý nước thải sinh hoạt bằng composite áp dụng quá trình xử lý nước thải với trọng tâm là phương pháp sinh học Việc áp dụng ...
Hồ sơ Tư vấn môi trường cho doanh nghiệp Để doanh nghiệp nắm vững được toàn bộ những quy định pháp luật trong lĩnh vực môi trường ...
Xử lý nước thải theo công nghệ MBBR - Moving bed biofilm reactor được phát triển tại Thụy Điển những năm cuối 1980. Hiện nay đang ...