LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÙNG RÁC ÉP KÍN – XÂY DỰNG ĐƯỜNG DẪN VÀO ĐIỂM TRUNG CHUYỂN RÁC VÀ ĐIỂM TRUNG CHUYỂN RÁC TẠI ĐƯỜNG TRẦN PHÚ,